Skip to main content

Hvordan selvhjælp?


I Selvhjælp Silkeborg har vi selvhjælpsgrupper for både voksne, unge og børn. Grupperne for børn kalder vi Trivselsgrupper, når de mødes på Silkeborg Kommunes folkeskoler, og børnegrupper, når de mødes i vores lokaler. Grupperne kører et aftalt antal gange, og kan derefter beslutte at fortsætte på egen hånd.

Vi igangsætter desuden også netværk af mennesker med et ønske om socialt samvær om en aktivitet – f.eks. gåture – eller en fælles livsomstændighed – f.eks. at være blind eller svagtseende.


Kort om selvhjælpsgrupper

 • Grupperne er for børn, unge og voksne i Silkeborg og omegn, som selv ønsker og som kan deltage i en samtalegruppe.

 • Grupperne består oftest af 5-8 deltagere.
 • Grupperne mødes typisk 2 timer 8-10 gange hver eller hver anden uge
 • Grupperne taler om et fælles emne som fx sorg, ensomhed, skilsmisse eller anden svær livssituation eller krise.
 • Grupperne sammensættes efter alder, køn eller andre fælles livsomstændigheder.
 • Spilleregler for samværet i grupperne etableres i fællesskab i de enkelte grupper.
 • Grupperne faciliteres af 1-2 gruppeledere, hvis rolle er at sikre rammerne om gruppen og at bidrage til at alle føler sig set, hørt og mødt til hver mødegang.
 • Samtalen foregår i runder. Alle der har lyst, får taletid.
 • Deltagerne fortæller og taler til hinanden – ikke til gruppelederne.
 • Deltagerne instrueres i at lytte, give plads og undgå gode råd.
 • Både deltagere og gruppeledere har tavshedspligt, og gruppelederne gemmer ikke noter om gruppedeltagerne.
 • Når en gruppe afsluttes, kan deltagerne vælge at fortsætte på egen hånd. De første par gange som selvkørende er gruppen velkommen til at være i Selvhjælps lokaler. Derefter aftaler deltagerne andre steder, hvor gruppen mødes fremadrettet.
 • Det er gratis at deltage i en selvhjælpsgruppe, men alle deltagere over 18 år opfordres til at melde sig ind og blive en del af vores fællesskab og støtte foreningens arbejde

Selvhjælp Silkeborg piger der snakker