Skip to main content

Hvad og hvorfor selvhjælp?


Fællesskaber, der styrker

Selvhjælp er en social og sundhedsfremmende indsats bestående af selvhjælpsgrupper. En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker med samme type livsudfordring mødes med det formål at yde hinanden gensidig støtte gennem samtale. Samtalen i gruppen faciliteres af frivillige eller en frivillig og en ansat gruppeleder, der hjælper gruppen på vej.

Gruppelederne sætter rammen for gruppen, men styrken i en selvhjælpsgruppe ligger i det fællesskab der opstår, når mennesker i samme situation mødes og udveksler erfaringer med hinanden om deres liv. I en selvhjælpsgruppe er målet, at deltagerne føler sig set, hørt og forstået af hinanden, og på den måde hjælper hinanden til at leve det liv, der er deres.

Selvhjælpsgrupper er altså hverken terapi eller behandling, men et værn mod følelsen af at være alene med sin udfordring – og det skaber styrke og handlekraft.

Magien i selvhjælpsgrupper opstår, når noget, man måske troede man var helt alene med eller for flov eller skamfuld til at tale med andre om, viser sig hos andre, og man bliver mødt med en forståelse og et ’det kender jeg godt’ fra de andre deltagere. Man opdager noget alment menneskeligt i de bøvlede livsomstændigheder, man står i. På den måde hjælper man både sig selv og andre i gruppen med at tackle sin livssituation.


Meningsfulde relationer når livet bøvler

Selvhjælpsgrupper er for mennesker, der står i sammenlignelige livssituationer eller med nogenlunde ens udfordringer. Det er en afgørende præmis, at deltagerne selv har valgt at deltage.

I gruppen mødes man jævnligt og deler erfaringer med hinanden i et gensidigt, fortroligt og forpligtende fællesskab. Selvhjælp er helt uafhængig af religiøse, politiske og kommercielle interesser.

Hver enkelt selvhjælpsgruppe er et værn mod ensomhed og en unik ramme for meningsfulde relationer. Her er der plads til bare at være menneske, og uden filter at kunne fortælle om styrker, begrænsninger, modsatrettede følelser og alle de andre paradokser og dilemmaer, du kan opleve, når livet er svært.


Hvad siger deltagerne?

Mange deltagere fortæller, at:

  • de opdager, at andre har det ligesom dem selv

  • de får bedre overblik over en ofte svær situation
  • de får hjælp til at begynde at handle og starte en proces
  • de oplever, at processen skaber positive forandringer
  • de opdager, at de kan drage nytte af de andres viden og erfaringer
  • de finder ud af, at de også selv har en masse at bidrage med
Selvhjælp Silkeborg piger der snakker
Selvhjælp Silkeborg piger der snakker