Skip to main content

For professionelle


Er du nysgerrig på selvhjælp?

Arbejder du professionelt med mennesker som fx offentligt ansat eller privat behandler, og vil du gerne høre mere om, hvordan vi arbejder, er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere om vores forskellige grupper, herunder indhold, procedurer og ventelister.


En frivillig forening

Vi får henvendelser fra mange forskellige fagfolk, der gerne vil høre, om vi måske kan hjælpe et menneske, de er i kontakt med. Det er vi rigtig glade for, men samtidig er det vigtigt at huske, at vi hverken yder behandling eller terapi. Som forening er vi ikke en del af det ”etablerede system”, og derfor kan man ikke visitere nogen til vores tilbud.

En kvalificeret anbefaling

Du er til gengæld velkommen til at anbefale nogen at kontakte os, og du må gerne være med i dialogen, hvis den pågældende ønsker det. Det er dog afgørende, at ønsket om at deltage er frivilligt og kommer fra den potentielle gruppedeltager selv.


Ønsket skal komme indefra

Vores tilbud baserer sig på frivillighed, ligeværdighed og medmenneskelighed, og det er den indre motivation, der får mennesker til stabilt at møde op og involvere sig i det forpligtende fællesskab, en selvhjælpsgruppe er. 

For professionelle

Frivillige hjerter

Vores frivillige har ikke en særlig faglig baggrund for at varetage rollen som gruppeleder. Til gengæld er de udvalgt på deres personlige kompetencer, ligesom de alle har deltaget i vores obligatoriske introkursus, hvor de har lært at facilitere. Deres rolle er at skabe og sikre de rammer, der gør, at gruppedeltagerne selv kan udveksle erfaringer og fortrolige tanker med hinanden.

Vidste du…?

At Selvhjælp Silkeborg også afholder spændende åbne arrangementer om både frivillighed, selvhjælp og mange andre spændende temaer? 

"Selvhjælp giver mening, når livet gør ondt"