Skip to main content

Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Selvhjælp Silkeborg varetages af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, der alle er frivillige. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte den daglige leder og bærer det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for foreningen. Bestyrelsen er også overordnet ansvarlig for, at de aktiviteter, der igangsættes i foreningen, er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


Elin Sonne

Bestyrelsesformand

Jeg har som lokalpolitiker kendt Selvhjælp Silkeborg siden jeg i 2006 kom i byrådet og i 12 år fulgt foreningens arbejde fra den vinkel. Allerede dengang gjorde Selvhjælp Silkeborg et stort indtryk, som en meget veldrevet og ambitiøs forening, der med indsigt og varme møder og støtter mennesker i vanskelige livssituationer.

Siden 2018 har jeg haft den store glæde at være en del af bestyrelsen og formand for foreningen. Vi når ud til mange mennesker i alle aldre og livssituationer med vores grupper, og vi er blevet rigtig gode til at indgå partnerskaber med regionen/kommunen om grupper for pårørende til mennesker ramt af eks. psykisk sårbarhed eller demens. 

Jeg er optaget af, at vi kontinuerligt bidrager til et mere rummeligt og menneskevenligt lokalsamfund med fællesskaber, der styrker den enkelte. For at det kan lade sig gøre, skal vi som bestyrelse både arbejde strategisk og have fokus på, at vores få ansatte og mange frivillige har gode betingelser for at udfolde deres potentialer og løse deres opgaver. Det giver SÅ god mening.

Michael Hübertz

Næstformand

Tekst er under udarbejdelse.

Charlotte Kristiansen

Bestyrelsesmedlen

Min indgang til Selvhjælp Silkeborg er, at jeg siden efteråret 2019 har arbejdet med fundraising til foreningen. Det er en både spændende og vigtig opgave, fordi en forening som Selvhjælp Silkeborg ikke kan fungere uden midler fra fx fonde eller private sponsorer.

Jeg er oprindeligt uddannet jurist, men har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med bl.a. kommunikation og sekretariatsbetjening på forskellige offentlige arbejdspladser. I dag er jeg hjemmegående og bruger det meste af min tid på familiens fire børn. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at kunne vise mine børn, at vi alle kan gøre en vigtig forskel for andre mennesker ved at engagere os i frivilligt arbejde.

Britta Bøhme

Sekretær

Jeg kom første gang i kontakt med Selvhjælp Silkeborg, da min teenagedatter med autisme blev medlem af en trivselsgruppe. Selv begyndte jeg i en netværksgruppe for forældre til børn med særlige udfordringer.

Så snart jeg trådte ind ad døren, kunne jeg mærke, at det er et godt sted. Jeg blev med det samme inspireret til at tage uddannelsen som gruppeleder, og driver i dag trivselsgruppe sammen med en anden frivillig.

Jeg kender derfor Selvhjælp Silkeborg fra flere forskellige vinkler.

Jeg oplever, at foreningen gør en stor og positiv forskel for mange – både brugere og frivillige. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg oplever også, at folk uden for “cirklerne” ikke kender os, og derfor håber jeg, at jeg kan bidrage til at øge kendskabet til Selvhjælp Silkeborg i lokalsamfundet.

Gitte Thorsø Bramsen

Kasserer

Tekst er under udarbejdelse.

Ivan Danielsen

1. suppleant

Jeg er stadig erhvervs aktiv, men er i den del af karrieren hvor det er relevant at fokusere på, hvad det er der skal udgøre en meningsfuld tilværelse, når nu det på et tidspunkt ikke er jobbet der skal fylde broderparten af ens vågne timer.

Jeg har reflekteret en del over, hvad det var jeg ville komme til at mangle når jeg ikke længere skulle på arbejde, og kom frem til at der primært var to ting jeg for alvor ville komme til at savne – dels følelsen af at gøre noget der gør en forskel for nogen, og dels den sociale omgang med kolleger med et andet perspektiv på tilværelsen, og med en nyere dåbsattest end min. Pensionist tilværelse i et ekkokammer tiltaler mig ikke.

I min søgen efter hvad der meningsfuldt kunne erstatte et godt arbejdsliv, faldt jeg tilfældigt over Selvhjælp Silkeborg – og det er jeg rigtigt glad for. Kombinationen af dedikation, overskud og forskellige kompetencer der byder ind med hvad de kan, er så inspirerende.

Det er min plan så småt at “løbe igang” mens jeg stadig er på arbejdsmarkedet – og så skrue op når jeg går på pension om et par år.

Janne Mylin

2. suppleant

Tekst er under udarbejdelse.